Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Egzaminy poprawkowe na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach 20 maja br. (piątek) i 3 czerwca br. (piątek) o godz. 9.00 w WDŁ bez podziału na grupy odbędą się egzaminy poprawkowe pisemny (test) i ustny na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Osoby, które zaliczą egzamin testowy w tym samym dniu mogą przystąpić do egzaminu ustnego.

Egzaminy strzeleckie poprawkowe odbędą się w dniach 24 maja br. (wtorek) i 7 czerwca br. (wtorek) o godz. 15.00. na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu-Antoninku.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego w ww. terminach jest uiszczenie (przelew) opłaty w wysokości 150 zł  za poprawkę z danej części egzaminu (pisemny, ustny, strzelecki), co najmniej na 3 dni przed egzaminem poprawkowym.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp