Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Poznań

Selekcja

Szanowni Koledzy,

z uwagi na zbliżający się sezon polowań na sarny rogacze umieszczamy aktualnie obowiązujące „Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału

Uchwała NRŁ nr 582 – nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

Publikujemy również Uchwałę nr 1/04/2023 Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany zasad selekcji jeleni byków w Okręgu poznańskim.

Uchwała ZO PZŁ Poznań 2023 dot. zmiany kryteriów selekcji jeleni byków

Zasady selekcji jeleni byków od sezonu łowieckiego 2023/2024- Jeleń – kryteria selekcji od 2023 r

  • JELEŃ SZLACHETNY
Rodzaj odstrzałuRok życia (poroże)Odstrzał
prawidłowy (o)nieprawidłowy (x)rażąco nieprawidłowy (xx)
opis form poroża
selekcyjny* – około 80% byków planowanych do odstrzału2 (1)szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm (około dwóch wysokości łyżek)szpicaki o tykach powyżej 30 cm, rozwidlone i koronne, a także formy wyższebrak
3 (2)do ósmaka włącznieformy wyższe
4-5 (3-4)do dziesiątaka niekoronnego włączniedziesiątaki koronne i formy wyższeporoża bez cech selekcyjnych wycenione na medal
6-10 (5-9)wszystkie niekoronne i jednostronnie koronne, a także obustronnie koronne dziesiątaki.formy wyższe
Łowny**- około 20% byków w planie odstrzału***

11 i starsze

( 10)

bez względu na formę porożabrak

*w trakcie oceny prawidłowości odstrzału selekcyjnego za odnogę jest uznawany odrost o długości minimum:

– 2 cm w 2. roku życia,

– 5 cm u osobników w 3. roku życia i starszych,

**zaleca się odstrzał byków łownych po 20 września,

***udział osobników łownych w pozyskaniu może być większy od zalecanego, jeśli umożliwia to struktura populacji w rejonie hodowlanym, np. licznie zasiedlonym przez duże drapieżniki.

  • DANIEL
Rodzaj odstrzałuRok życia (poroże)Odstrzał
prawidłowy (o)nieprawidłowy (x)rażąco nieprawidłowy (xx)
opis form poroża
selekcyjny – min. 85% byków planowanych do odstrzału2 (1)szpicaki o średniej długości tyk do 15 cm (około wysokości łyżek)szpicaki o tykach ponad 15 cmbrak
3 (2)łyżkarzePółłopatacze* i formy wyższe
4-7 (3-6)wszystkie poniżej obustronnego łopatacza, albo z łopatą krótką lub wąską**, bądź z głęboką zatoką rozcinającą płaszczyznę łopaty do ½ długości lub szerokości (nie dotyczy zatoki nad ostrogą)***Obustronne łopatacze bez cech selekcyjnychporoża bez cech selekcyjnych wycenione na medal
Łowny***- do 15% byków w planie odstrzału***

8 i starsze

( 7)

bez względu na formę porożabrak

* półłopatacz to byk w 3. roku życia z co najmniej  jednostronnym, niepodzielonym spłaszczeniem o długości min. 10 cm, które w połowie ma szerokość min. 5 cm,

** łopaty krótkie to takie, których długość nie przekracza 1/3 długości poroża, a wąskie to mające szerokość poniżej 8 cm w środkowej części łopaty,

*** zaleca się odstrzał byków łownych po 20 października.

  • SARNA
Rodzaj odstrzałuRok życia (poroże)Odstrzał
prawidłowy (o)nieprawidłowy (x)rażąco nieprawidłowy (xx)
opis form poroża
selekcyjny* – min. 70% rogaczy planowanych do odstrzału2 (1)Szpicaki**Formy wyższebrak
3-5 (2-4)do szóstaka nieregularnego włącznieszóstaki regularne i formy wyższeporoża bez cech selekcyjnych wycenione na medal
Łowny***- do 30% rogaczy planowanych do odstrzału

6 i starsze

( 5)

bez względu na formę porożabrak

* w trakcie oceny prawidłowości odstrzału selekcyjnego za odnogę jest uznawany odrost o długości minimum:

– 2 cm w 2. roku życia,

– 3 cm u osobników w 3. roku życia i starszych,

** zaleca się oszczędzanie szpicaków z odrostami o charakterze odnogi i długości 1-2 cm,

*** zaleca się odstrzał rogaczy łownych po 20 lipca.