Strzelnica

 

 

Poznań – Antoninek ul. Bałtycka 79

tel. kierownik: 667 940 457