Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Poznań

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zarządza dwoma Ośrodkami Hodowli Zwierzyny:

  • OHZ Bieganowo – obw. 298
  • OHZ Krzyżanowo – obw. 322

OHZ Bieganowo

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bieganowo” gospodaruje na terenie obwodu łowieckiego nr 298 w powiecie wrzesińskim, o powierzchni całkowitej  6767 tys. hektarów. Jest to obwód polny z niewielkim udziałem powierzchni leśnej (543 ha) oraz zadrzewień i remiz śródpolnych. W łowisku występują jelenie, daniele, sarny, dziki, muflony oraz zwierzyna drobna. Malowniczy krajobraz wielkopolskich pól gwarantuje niezapomniane przeżycia towarzyszące polowaniu na sarny kozły w maju bądź w czasie rui. Występujące na polach uprawy kukurydzy pozwalają również na spotkanie dziczych watach lub samotnie żerujących odyńców. Jakość pozyskiwanych parostków kozłów jest kusząca, w ostatnich sezonach średnia waga pozyskanych kozłów wynosiła 420 g, a rekordowe parostki miały wagę 750 g . Populacja danieli też jest mocna , umożliwia pozyskanie  medalowych sztuk, tak samo z muflonami  rekordowe ślimy to 85 cm.

W razie pytań zapraszamy do biura ZO PZŁ w Poznaniu.

OHZ Krzyżanowo

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Krzyżanowo gospodaruje na terenie obwodu łowieckiego nr 322, o łącznej powierzchni około 5 tys. hektarów. Jest to  polny obwód z niewielkim udziałem lasów oraz zadrzewień i remiz śródpolnych usytuowany 40 km na południe od Poznania. Malowniczy krajobraz wielkopolskich pól gwarantuje niezapomniane przeżycia towarzyszące polowaniu na rogacze w maju bądź w czasie rui.  Rekordowe parostki pozyskane  w tym obwodzie to trofeum o masie 580 g i wycenione na złoty medal. Występujące na polach uprawy kukurydzy pozwalają również na spotkanie dziczych watach lub samotnie żerujących odyńców. Jelenie występują przechodnie , choć na sąsiednich obwodach pozyskiwane są sztuki medalowe.  Amatorzy polowań na drapieżniki i ptactwo wodne też w OHZ Krzyżnowo znajdą coś dla siebie.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura ZO PZŁ Poznań.