Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Deklaracja zostanie wydrukowana na miejscu, w biurze ZO. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1883 zł w przypadku składki pełnej (1380 zł wpisowe i 503 zł składka z ubezpieczeniem) lub 733 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz osobom, które ukończyły 70 rok życia. (460 zł wpisowe i 273 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

PZŁ wprowadziło nowy wzór legitymacji w związku z tym do biura ZO należy dostarczyć zdjęcie dowodowe najlepiej w wersji elektronicznej, które zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji. Opłata za wydanie legitymacji wynosi 30 zł.

Opłata za wpisowe i składkę do PZŁ oraz nową legitymację wynosi razem 1913 (w przypadku składki normalnej) i 763 (w przypadku składki ulgowej).

Powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Poznaniu przed przybyciem do biura Zarządu.

Ponadto do PZŁ należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne w sądzie okręgowym).

Przynależność do Zrzeszenia należy uzyskać w terminie 5 lat od uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania. Po upływie tego okresu osoba, która nie została przyjęta do PZŁ traci uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.