Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania 2022 r.

Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania 2022 r.

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy

ul. Libelta 37, 61-707 Poznań

tel. 061 852 42 18      https://poznan.pzlow.pl/dla-mysliwych/stazysci/

Konto ZO PZŁ Poznań:     Santander Bank Polska SA         10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

 

Kierownik kursu:       KRZYSZTOF LOMPERT, tel. 061 854 21 75, e-mail k.lompert@pzlow.pl

Kierownik strzelnicy: JERZY ZIELIŃSKI,            tel. kom.  667 940 457 (dostępny od 19.03.2022 r.)

 

W kursie łowieckim mogą wziąć udział kandydaci, którzy zostali zarejestrowani przez Zarząd Okręgowy PZŁ w ewidencji stażystów do dnia 25 kwietnia 2021 roku (obowiązuje data rejestracji wpisana w dzienniczku stażysty).

Kandydaci do PZŁ, którzy kwalifikują się do udziału w szkoleniu są zobowiązani do potwierdzenia swojego adresu e-mail w biurze ZO PZŁ pod numerem telefonu 061 8542175 lub mailowo pod adresem k.lompert@pzlow.pl  w terminie do dnia 10.01.2022 r.

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenia teoretyczne prowadzone w ramach kursu łowieckiego będą odbywać się tylko w soboty (bez podziału na grupy) za pośrednictwem środków zdalnego porozumiewania się w formie telekonferencji z wykorzystaniem platformy ZOOM.

 

HARMONOGRAM KURSU ŁOWIECKIEGO NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA

 

SZKOLENIA TEORETYCZNE

15.01.2022 r.   godz. 900                                   Biologia gatunków zwierzyny grubej

29.01.2022 r.  godz. 900                                   Biologia gatunków zwierzyny drobnej

12.02.2022 r.  godz. 900                                   Pierwsza pomoc przedmedyczna, kynologia myśliwska

19.02.2022 r.  godz. 900                                   Tradycje i zwyczaje łowieckie

26.02.2022 r.  godz. 900                                  Zasady wykonywania polowania

05.03.2022 r.  godz. 900                                  Broń i amunicja myśliwska

19.03.2022 r. godz. 9 00                                  Prawo łowieckie

 

 

 TRENINGI STRZELECKIE – strzelnica myśliwska Poznań-Antoninek, ul. Bałtycka 79.

Pierwsza grupa- nazwiska od A do M, druga grupa – pozostali uczestnicy kursu.

19.03.2022 r. godz. 9 00         gr. I                            I trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

20.03.2022 r. godz. 900         gr. II                           I trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

26.03.2022 r.  godz. 900         gr. I                             II trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

27.03.2022 r.  godz. 900         gr. II                            II trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

02.04.2022 r.  godz. 900         gr. I                             III trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

03.04.2022 r.  godz. 900         gr. II                            III trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

09.04.2022 r.  godz. 900         gr. I                             IV trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

10.04.2022 r.  godz. 900         gr. II                            IV trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

23.04.2022 r.  godz. 900         gr. I                             V trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

24.04.2022 r.  godz. 900         gr. II                            V trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

 EGZAMINY

Test, ustny

Gr. I          26.04.2022 r.  godz. 900                     ZO PZŁ Poznań, ul. Libelta 37

Gr. II        27.04.2022 r.  godz. 900                     ZO PZŁ Poznań, ul. Libelta 37

 

Strzelecki                     30.04.2022 r.

Gr. I                              godz. 800-1300           strzelnica

Gr. II                            godz. 1300-1800         strzelnica

 

Informacje w sprawie egzaminów poprawkowych.