Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania 2023 r.

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy

ul. Libelta 37, 61-707 Poznań

tel. 061 852 42 18      Kandydaci – Zarząd Okręgowy Poznań (pzlow.pl)

Konto ZO PZŁ Poznań:     Santander Bank Polska SA         10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

 

Kierownik kursu:       KRZYSZTOF LOMPERT, tel. 061 854 21 75, e-mail k.lompert@pzlow.pl

Kierownik strzelnicy: JERZY ZIELIŃSKI            

 

W kursie łowieckim mogą wziąć udział kandydaci, którzy zostali zarejestrowani przez Zarząd Okręgowy PZŁ w ewidencji stażystów do dnia 10 maja 2022 roku (obowiązuje data rejestracji wpisana w dzienniczku stażysty).

Kandydaci do PZŁ, którzy kwalifikują się do udziału w szkoleniu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w kursie łowieckim w biurze ZO PZŁ pod numerem telefonu 061 854 21 75 lub mailowo pod adresem k.lompert@pzlow.pl  w terminie do dnia 15.01.2023 r.

Koszt kursu, egzaminów i treningów strzeleckich wynosi 1400 zł, płatne przelewem na konto ZO PZŁ Poznań w terminie do końca stycznia br.

HARMONOGRAM KURSU ŁOWIECKIEGO NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA w 2023 roku.

 

SZKOLENIA TEORETYCZNE  w trybie stacjonarnym – ul. Libelta 37 w Poznaniu

Pierwsza grupa- nazwiska od A do M, druga grupa – pozostali uczestnicy kursu.

21.01.2023 r.   godz. 900         gr. I                          Biologia gatunków zwierzyny grubej

22.01.2023 r.   godz. 900         gr. II                        Biologia gatunków zwierzyny grubej

 

04.02.2023 r.  godz. 900         gr. I                         Pierwsza pomoc przedmedyczna, kynologia myśliwska

05.02.2023 r.  godz. 900         gr. II                        Pierwsza pomoc przedmedyczna, kynologia myśliwska

 

11.02.2023 r.  godz. 900         gr. I                          Zasady wykonywania polowania

12.02.2023 r.  godz. 900         gr. II                        Zasady wykonywania polowania

 

25.02.2023 r.  godz. 900         gr. I                         Tradycje i zwyczaje łowieckie

26.02.2023 r.  godz. 900         gr. II                       Tradycje i zwyczaje łowieckie

 

04.03.2023 r.  godz. 900        gr. I                          Broń i amunicja myśliwska

05.03.2023 r.  godz. 900        gr. II                         Broń i amunicja myśliwska

 

18.03.2023 r. godz. 9 00         gr. I                         Prawo łowieckie

19.03.2023 r. godz. 9 00         gr. II                        Prawo łowieckie

 

01.04.2023 r.  godz. 900         gr. I                          Biologia gatunków zwierzyny drobnej

02.04.2023 r.  godz. 900         gr.  II                       Biologia gatunków zwierzyny drobnej

 

 

TRENINGI STRZELECKIE – strzelnica myśliwska Poznań-Antoninek, ul. Bałtycka 79.

Pierwsza grupa- nazwiska od A do M, druga grupa – pozostali uczestnicy kursu.

18.03.2023 r. godz. 9 00         gr. II                            I trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

19.03.2023 r. godz. 900          gr. I                              I trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

25.03.2023 r.  godz. 900         gr. I                             II trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

26.03.2023 r.  godz. 900         gr. II                           II trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

15.04.2023 r.  godz. 900         gr. I                            III trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

16.04.2023 r.  godz. 900         gr. II                          III trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

22.04.2023 r.  godz. 900         gr. I                             IV trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

23.04.2023 r.  godz. 900         gr. II                            IV trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

06.05.2023 r.  godz. 900         gr. I                             V trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

07.05.2023 r.  godz. 900         gr. II                            V trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej

 

 EGZAMINY

Pisemny (test), ustny

Gr. I          16.05.2023 r.  godz. 900                     ZO PZŁ Poznań, ul. Libelta 37

Gr. II        17.05.2023 r.  godz. 900                     ZO PZŁ Poznań, ul. Libelta 37

 

Strzelecki                     19.05.2023 r.

Gr. I                              godz. 800-1300           strzelnica myśliwska w Poznaniu

Gr. II                            godz. 1300-1800         strzelnica myśliwska w Poznaniu

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp