Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach  12 i 13 października 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego, ul. Libelta 37 w Poznaniu odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Koszt kursu, egzaminu i materiałów szkoleniowych wynosi  450 zł. – wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 5 dni przed szkoleniem (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem  zgłoszenia na kurs. W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski”.

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani uzyskać zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań w formie skierowania drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ.

Egzamin (pisemny i ustny) odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego, ul. Libelta 37 w Poznaniu.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp