Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Poznań

Obchody 100- lecia PZŁ

W sobotę 16 września 2023 roku odbyła się w Poznaniu jesienna cześć wielkopolskich obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Na miejsce świętowania jubileuszu wybrano bazylikę archikatedralną Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, która jest jednym z najstarszych polskich kościołów i najstarszą polską katedrą, położoną na Ostrowie Tumskim. Mszy św. hubertowskiej, w intencji zmarłych i żywych myśliwych z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, przewodniczył i homilię wygłosił Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński. Podczas homilii Prymas Polski przypomniał fakty z historii powstawania Polskiego Związku Łowieckiego. Wskazał na wartość kulturową łowiectwa i jego znaczenie dla kształtowania postaw myśliwych. W kolejnych słowach mówił o odpowiedzialności ludzi za dzieło stworzenia świata i pracy dla chwały Bożej. Przypomniał także o wartościach łowiectwa i „twórczego poszukiwania tego wszystkiego, co służy integralnemu rozwojowi człowieka i świata”. Na koniec mszy św. z okazji jubileuszu życzył myśliwym „dobrej drogi i wszystkich dróg, które będą Was prowadziły po lasach i innych miejscach gdzie podejmujecie tak ważną odpowiedzialność za ten świat stworzony”.

W uroczystościach uczestniczyła imponująca liczba ponad 180 pocztów sztandarowych pięciu okręgów łowieckich i wszystkich kół łowieckich z Wielkopolski. Kiedy ustawiły się przed katedrą i błyszczały w pięknym słońcu robiły wyjątkowe wrażenie na wszystkich uczestnikach świętowanego jubileuszu. Mszę św. koncelebrowało 12 księży myśliwych, ubranych w złote ornaty z symboliką świętohubertowską. Służbę liturgiczną zapewniła parafia pw. Narodzenia NMP w Lubaszu. W liturgię włączyli się aktywnie myśliwi czytając lekcje, śpiewając psalm responsoryjny i odczytując modlitwę wiernych. Pięć delegacji okręgowych złożyło dary ołtarza. Ogromne wrażenie zrobił piękny fotel wykonany z poroża. Dodatkowego charakteru mszy św. nadała dekoracja ołtarza z porożem jelenia i krzyżem pośrodku wieńca oraz obrazem z widzenia św. Huberta.

Podczas mszy św. muzyka organowa została wzbogacona muzyką z „Polskiej Mszy Myśliwskiej” Lecha Głowickiego w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka. Wielkopolskie zespoły sygnalistów myśliwskich zagrały marsza myśliwskiego podczas wprowadzenia i odprowadzenia sztandarów.

Druga część odbyła się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będącej jedną z najpiękniejszych sal koncertowych w Europie. W trakcie uroczystości uczczono minutą ciszy pomięć zmarłego kilka dni wcześniej prof. dr. hab. Lesława Łabudzkiego – nauczyciela wielu pokoleń myśliwych i leśników, wieloletniego kierownika Katedry Gospodarstwa Łowieckiego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekana Wydziału Leśnego, prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu i Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Referat programowy wygłosił prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jednocześnie przewodniczący Komisji Kultury NRŁ i przewodniczący komitetu organizacyjnego wielkopolskich obchodów jubileuszu 100-lecia PZŁ. Przypomniał historię i dokonania wielkopolskich myśliwych w ostatnim wieku. Mówił o początkach wielkopolskich organizacji łowieckich w okresie zaborów i pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wymieniając takie postacie jak Władysław Janta-Połczyński, Stanisław Wyrwiński czy ks. Ludwik Niedbał. Profesor Dariusz J. Gwiazdowicz podkreślił zasługi Wielkopolski w organizacji wystaw łowieckich, rozwoju kynologii, strzelectwa i muzyki myśliwskiej, działalność Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu oraz Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, a także rolę „Zachodniego Poradnika Łowieckiego”. W swoim wystąpieniu wskazał także najważniejsze wyzwania myśliwych na nadchodzący czas, podkreślił znaczenie etyki myśliwskiej, edukacji łowieckiej społeczeństwa oraz promocji znaczenia łowiectwa. Na koniec życzył, aby pamiętać że „jeśli chcesz iść szybko, idź sam, ale jeśli chcesz iść daleko, to chodźmy razem”.

W trakcie uroczystości wszyscy obecni myśliwi odnowili swoje ślubowanie myśliwskie, nawiązując do pierwszego w życiu polowania i pięknych idei prawego łowiectwa. Powtarzanie słów roty ślubowania było wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich, a wspólnie wypowiedzialne pozdrowienie „Darz Bór” podkreśliło jedność i koleżeńskość wszystkich obecnych myśliwych.

W dowód uznania wyróżniającym się myśliwym wręczono odznaczenia państwowe i łowieckie. Na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 roku zostały nadane odznaczenia państwowe przedstawicielom Polskiego Związku Łowieckiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. „Złoty Krzyż Zasługi” otrzymał Sławomir Jaroszewicz, „Srebrny Krzyż Zasługi” – Maciej Strawa, Jacek Trojnarski, Marek Wielgosz oraz „Brązowy Krzyż Zasługi” – Krzysztof Kadlec. Odznaczenia państwowe wręczyła Beata Maszewska – Wicewojewoda Wielkopolski.

Za szczególne zasługi dla łowiectwa Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ nadała „Złom”, jako najwyższe odznaczenie łowieckie następującym kołom łowieckim i myśliwym: KŁ nr 23 „Ostoja” Chodzież, KŁ nr 50 „Bóbr” Piła, KŁ nr 30 „Gon” Poznań, Krzysztof Bober, Stefan Ginter, Eugeniusz Jakubiak, Edmund Janowski, Krzysztof Kadlec, Henryk Lewandowski, Henryk Piskonowicz, Stefan Wojciechowski.

Za szczególne zasługi dla kultury i nauki łowieckiej Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ nadała „Medal św. Huberta”. Odebrali go – KŁ nr 21 „Drop” Kazimierz Biskupi, Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ, Wojciech Bąk, Piotr Cebernik, Waldemar Cierniak, Kazimierz Cierpka, Andrzej Jesse, Bartosz Krąkowski, Michał Mańkowski, Jakub Moryson, Przemysław Namysł, Zbigniew Przerwa, Jacek Pszczółka, Grzegorz Roszkowiak, Bronisław Rowecki, Jerzy Tarkowski.

Za szczególne zasługi dla łowiectwa wielkopolskiego „Medal Władysława Janty-Połczyńskiego” został nadany i wręczony Stefanowi  Federowi i Antoniemu Przybylskiemu.

W gali jubileuszowej uczestniczyły poczty sztandarowe ze sztandarami pięciu okręgów łowieckich PZŁ w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu oraz delegacje 302 kół łowieckich miejscowych i 49 – zamiejscowych, czyli łącznie wszystkich 351 kół łowieckich gospodarujących w Wielkopolsce. Swoją obecnością jubileusz zaszczycili m.in. Beata Maszewska – II Wicewojewoda Wielkopolski, Paweł Zbierajewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego reprezentujący Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Adam Bogrycewicz – Radny Województwa Wielkopolskiego i Paweł Lisiak – Łowczy Krajowy. W gali uczestniczyła 40 osobowa delegacja Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC). Na uroczystość licznie przybyli samorządowcy – starostowie, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele organizacji rolniczych, inspekcji weterynaryjnych, leśnicy oraz przedstawiciele świata nauki i kultury z całej Wielkopolski. Cześć oficjalną poprowadził Maciej Strawa – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego, a część koncertową – Krzysztof Kadlec – poznański muzyk i kompozytor.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniło dziewięć zespołów trębaczy myśliwskich z całej Wielkopolski, które poza tradycyjnymi sygnałami myśliwski wykonały „Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego”. W drugiej części uroczystości podczas galowego koncertu muzyki myśliwskiej usłyszeliśmy każdy zespół z osobna, a ponadto jeszcze trzy zespoły profesjonalne. W koncercie wystąpiły zespoły sygnalistów myśliwskich – Koła Łowieckiego nr 4 „Słonka” w Poznaniu, ZSM „Otis” Koła Łowieckiego nr 49 „Drop” w Obrzycku, ZMM „Babrzysko” Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, ZSM „Palatium” Nadleśnictwa Grodzisk oraz ZTM „Venator” Studentów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – z okręgu poznańskiego, ZSM „Ogar” Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie (okręg koniński), Zespół Trębaczy Myśliwskich „Artes” (okręg kaliski) i Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (okręg pilski).

Spośród zespołów profesjonalnych wystąpił Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka prezentujący najwybitniejsze dzieła myśliwskie polskich kompozytorów. Zespół Masterbrass pod kierunkiem Andrzeja Kulki zgrał wyłącznie myśliwskie utwory Franciszka Ksawerego Zaremby – wielkopolskiego kompozytora, którego 100 rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku. Natomiast zespół rockowy Sonds Good, który wspólnie z zespołem „Palatium” zaprezentował współczesne kompozycje brzmiące lasem. Podczas koncertu usłyszeliśmy tradycyjne sygnały myśliwskie oraz wyłącznie muzykę myśliwską polskich kompozytorów.

Świętowanie jubileuszu 100-lecia PZŁ w Wielkopolsce rozpoczęto w lutym 2023 roku od spotkania i wykładu pt. „Czy myśliwi są potrzebni?” wygłoszonego przez prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza w Pałacu Działyńskich – siedzibie poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Wiosenna część uroczystości miała miejsce przy okazji wystawy łowieckiej i cyklu koncertów muzyki myśliwskiej (z udziałem zespołów trębaczy myśliwskich z Polski, Czech, Słowacji, Francji i Belgii) w ramach Euro Target Show Poznań 2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poza tym obchody jubileuszowe odbywają się na poziomie okręgów łowieckich i kół łowieckich. M.in.: w maju odbył się XXIX Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej w Goraju-Zamku (pilski okręg PZŁ), w czerwcu – Konferencja naukowa pt. „Kulturowa wartość łowiectwa” w Pałacu Obrzycko (poznański okręg PZŁ), a we wrześniu – Hubertus Wielkopolski w Jarocinie (kaliski okręg PZŁ). Natomiast w październiku odbyła się V Konferencja łowiecka z cyklu „Łowieckie spotkania” w Koninie (koniński okręg PZŁ),a w grudniu odbędzie się Myśliwski Bal Sylwestrowy w Pałacu Trzebosz (leszczyński okręg PZŁ). Patronat honorowy nad wielkopolskim jubileuszem 100-lecia PZŁ objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Gospodarzami uroczystości byli wielkopolscy łowczowie okręgowi – Aleksander Bella z Kalisza, Bernard Rux z Konina, Anna Wygocka z Leszna, Michał Kolasiński z Piły i Mikołaj Jakubowski z Poznania. Wielkopolscy myśliwi pokazali zaangażowanie i rozmach w przygotowaniu i przeprowadzeniu jubileuszu naszego związku. Dali dobry przykład do świętowania w kołach łowieckich kolejnych rocznic i jubileuszy.

 

Maciej Strawa

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱