Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu w załączniku przesyła harmonogram oceny prawidłowości odstrzału saren rogaczy w sezonie 2021/2022.

Wykaz pozyskanych kozłów należy przesłać do właściwego nadleśnictwa co najmniej na 5 dni przed terminem oceny.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju myśliwy dostarczający parostki do oceny powinien nosić maseczkę.


Darz Bór